Câu 1 trang 55 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 1 trang 55 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Em hãy cho biết chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử được bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào? Tại sao ngày 30-4 trở thành ngày lễ kỉ niệm miền Nam giải phóng?

Trả lời:

 - Chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 26-4 đến 30-4-1975.

- Ngày 30-4 trở thành ngày lễ kỉ niệm miền Nam giải phóng do: ngày này quân dân ta đã giải phóng hoàn toàn Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh. Đất nước được thống nhất và độc lập.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close