Câu 4 trang 54 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Từ các số 1, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Từ các số \(1, 5, 6, 7\) có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên

LG a

Có 4 chữ số (không nhất thiết khác nhau) ?

Lời giải chi tiết:

Số có 4 chữ số thỏa mãn yêu cầu có dạng  \(\overline {abcd} \)

\(a\) có 4 cách chọn,

\(b\) có 4 cách chọn,

\(c\) có 4 cách chọn,

\(d\) có 4 cách chọn.

Vậy theo quy tắc nhân ta có : \(4.4.4.4 = 256\) cách chọn.

LG b

Có 4 chữ số khác nhau ?

Lời giải chi tiết:

Số thỏa yêu cầu có dạng  \(\overline {abcd} \)

\(a\) có 4 cách chọn,

\(b\) có 3 cách chọn,

\(c\) có 2 cách chọn,

\(d\) có 1 cách chọn.

Vậy ta có \(4.3.2.1 = 24\) số cần tìm.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài