Câu 4 trang 51 SGK Tin học 11

Viết câu lệnh rẽ nhánh tính:

Quảng cáo

Đề bài

Viết câu lệnh rẽ nhánh tính:

Lời giải chi tiết

a) 

if sqr(x) + sqr(y)<= 1

then z:= sqr(x) + sqr (v)

else

if y >= x

then z:= x + y

else z:= 0.5;

b)

if sqr (x-a)+sqr (y-b) <= sqr(r)

then

z:= abs (x)+abs)(y)

else

z:= x + y; 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài