Câu 4 trang 51 SGK Tin học 11

Viết câu lệnh rẽ nhánh tính:

Quảng cáo

Đề bài

Viết câu lệnh rẽ nhánh tính:

Lời giải chi tiết

a) 

if sqr(x) + sqr(y)<= 1

then z:= sqr(x) + sqr (v)

else

if y >= x

then z:= x + y

else z:= 0.5;

b)

if sqr (x-a)+sqr (y-b) <= sqr(r)

then

z:= abs (x)+abs)(y)

else

z:= x + y; 

Loigiaihay.com

 • Câu 5 trang 51 SGK Tin học 11

  Lập trình tính:

 • Câu 8 trang 51 SGK Tin học 11

  Một người gửi tiết kiệm không kì hạn với số tiền A đồng với lãi suất 0,2% mỗi tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng, người đó rút tiền thì sẽ nhận được số tiền là bao nhiêu. Biết rằng tiền gửi tiết kiệm không ki hạn không được tính cộng vào vốn.

 • Câu 7 trang 51 SGK Tin học 11

  Nhập từ bàn phím tuổi của cha và con (tuổi của cha hơn tuổi con ít nhất là 25). Đưa ra màn hình bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp đôi tuổi con.

 • Câu 6 trang 51 SGK Tin học 11

  Lập trình để giải bài toán cổ sau:

 • Câu 3 trang 51 SGK Tin học 11

  Có thể dùng câu lệnh while-đo để thay cho câu lệnh for-do được không? Nếu được, hãy thực hiện điều đỏ với chương trình.

Quảng cáo
close