Câu 4 trang 44 Vở bài tập Địa lí 4

Giải bài tập Câu 4 trang 44 Vở bài tập Địa lí 4

Quảng cáo

Chọn ý điền vào các ô của sơ đồ dưới đây sao cho phù hợp.

a) Biển nhiều cá, tôm.

b) Phát triển nghề muối, đánh bắt thủy sản.

c) Mạng lưới sông ngòi dày đặc.

d) Vùng có sản lượng thủy sản lớn nhất nước ta.

e) Khí hậu nắng ấm quanh năm.

Trả lời:

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close