Câu 1 trang 42 Vở bài tập Địa lí 4

Giải bài tập Câu 1 trang 42 Vở bài tập Địa lí 4

Quảng cáo

Nêu dẫn chứng cho thấy đồng bằng Nam Bộ là vùng sản xuất lúa gạo, trái cây, thủy sản lớn nhất nước ta.

Trả lời

Dẫn chứng cho thấy đồng bằng Nam Bộ là vùng sản xuất lúa gạo, trái cây, thủy sản lớn nhất nước ta:

- Lúa gạo, trái cây của đồng bằng đã cung cấp cho nhiều nơi trong nước và xuất khẩu. Phần lớn gạo xuất khẩu của nước ta là do đồng bằng Nam Bộ cung cấp.

- Thủy sản của đồng bằng được tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và thế giới.

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close