Câu 2 trang 43 Vở bài tập Địa lí 4

Giải bài tập Câu 2 trang 43 Vở bài tập Địa lí 4

Quảng cáo

Sắp xếp các hình dưới đây theo thứ tự của quy trình thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu rồi ghi vào dòng trống ở cuối các hình

Trả lời

Thứ tự của quy trình thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu:

c) Gặt lúa ⟶ b)Tuốt lúa ⟶ d) Phơi thóc ⟶ a) Xay xát và đóng bao.

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close