Câu 4 trang 32 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 32 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Chọn câu đúng. Fructôzơ là một loại :

a) Axit béo                  b) Đisaccarit

c) Đường pentôzơ        d) Đường hexôzơ

e) Pôlisaccarit

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Cacbohiđrat

Lời giải chi tiết

Đáp án: d) Đường hexôzơ

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài