Câu 4 trang 29 Vở bài tập Địa lí 4

Giải bài tập Câu 4 trang 29 Vở bài tập Địa lí 4

Quảng cáo

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng nhất.

Đê ven sông ở đồng bằng  Bắc Bộ chủ yếu có tác dụng:

☐ Làm cho địa hình đồng bằng có nơi cao, nơi thấp.          

☐ Là đường giao thông.

☐ Tránh ngập lụt cho đồng ruộng và nhà cửa.

Trả lời:

☒ Tránh ngập lụt cho đồng ruộng và nhà cửa.

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close