Câu 1 trang 28 Vở bài tập Địa lí 4

Giải bài tập Câu 1 trang 28 Vở bài tập Địa lí 4

Quảng cáo

Đánh dấu  × vào ô ☐ trước ý đúng nhất.

Đồng bằng Bắc Bộ được bù đắp bởi phù sa của:

☐ Sông Hồng.           

☐ Sông Thái Bình.

☐ Cả hai sông trên.

Trả lời:

☒ Cả hai sông trên.

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close