Câu 2 trang 28 Vở bài tập Địa lí 4

Giải bài tập Câu 2 trang 28 Vở bài tập Địa lí 4

Quảng cáo

Điền từ vào chỗ trống phù hợp.

Đồng bằng Bắc Bô có dạng hình ………., có nhiều ……… và hệ thống ……… ngăn lũ; địa hình khá ………. và đang tiêp tục mở rộng ra …….. Đây là đồng bằng lớn thứ ……. của nước ta.

Trả lời:

Đồng bằng Bắc Bô có dạng hình tam giác, có nhiều sông ngòi và hệ thống đê ngăn lũ; địa hình khá bằng phẳng và đang tiếp tục mở rộng ra biển. Đây là đồng bằng lớn thứ hai của nước ta.

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close