Câu 4 trang 25 Vở bài tập Lịch sử 4

Giải bài tập Câu 4 trang 25 Vở bài tập Lịch sử 4

Quảng cáo

Hãy hoàn thành bảng sau:

Lần thứ

Kết quả đánh địch của quân dân nhà Trần

Lần thứ nhất

 

Lần thứ hai

 

Lần thứ ba

 

Trả lời:

Lần thứ

Kết quả đánh địch của quân dân nhà Trần

Lần thứ nhất

Cắm cổ rút chạy, không còn hung hăng cướp phá như khi vào xâm lược.

Lần thứ hai

Tướng giặc Thoát Hoan phải chui vào ống đồng thoát thân

Lần thứ ba

Chặn đường rút lui của giặc, dùng kế cắm cọc gỗ để tiêu diệt chúng trên sông Bạch Đằng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close