Câu 4 trang 229 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Chiếu một chùm ánh sáng

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4. Chiếu một chùm ánh sáng có bước sóng \(400\) nm vào catôt bằng natri của một tế bào quang điện. Biết giới hạn quang điện của natri là \(0,5\mu m\), hãy tính vận tốc ban đầu cực đại của các quang êlectron.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Chiếu ánh sáng \(\lambda = 400(nm)\) vào catôt bằng Natri có giới hạn quang điện \({\lambda _0} = 0,5(\mu m)\) thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện được tính bằng công thức Anhxtanh :

\(\displaystyle{{hc} \over \lambda } = {{hc} \over {{\lambda _0}}} + {{mv_{0\max }^2} \over 2} \Rightarrow {v_{0\max }} = \sqrt {{2 \over m}\left( {{{hc} \over \lambda } - {{hc} \over {{\lambda _0}}}} \right)} \)

Thay số : 

\(\displaystyle{v_{0\max }} = \sqrt {{{2.6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}} \over {9,{{1.10}^{ - 31}}}}\left( {{1 \over {0,{{4.10}^{ - 6}}}} - {1 \over {0,{{5.10}^{ - 6}}}}} \right)} = 0,{{47.10}^6}(m/s) \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close