Câu 1 trang 229 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Theo giả thuyết lượng tử

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1. Theo giả thuyết lượng tử của Plăng thì năng lượng của

A. Mọi êlectron

B. Mọi nguyên tử

C. Phân tử mọi chất

D. Một chùm sáng đơn sắc 

phải luôn bằng một số nguyên lần lượng tử năng lượng.

Lời giải chi tiết

Theo giả thuyết lượng tử của Plăng thì năng lượng của một chùm sáng đơn sắc phải luôn luôn bằng một số nguyên lần lượng tử năng lượng.

Chọn đáp án D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close