Câu 2 trang 229 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Theo thuyết phôtôn của Anh-xtanh, thì năng lượng

Quảng cáo

Bài 2. Theo thuyết phôtôn của Anh-xtanh, thì năng lượng

A. của mọi phôtôn đều bằng nhau.

B. của một phôtôn bằng một lượng tử năng lượng.

C. giảm dần, khi phôtôn càng rời xa nguồn.

D. của phôtôn không phụ thuộc vào bước sóng.

Giải

Theo thuyết phôtôn của Anhxtanh thì năng lượng của một phôtôn bằng một lượng tử năng lượng.

Chọn đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài