Bài 4 trang 160 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 4 trang 160 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Đứng ngang một bếp lửa, ta có cảm giác ấm nóng. Nhiệt năng truyền từ bếp lửa đến ta chủ yếu bằng hình thức.

A. dẫn nhiệt                                B. bức xạ nhiệt

C. đối lưu                                   D. dẫn nhiệt và đối lưu

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài