Bài 3 trang 160 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 3 trang 160 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chỉ ra phát biểu sai.

Hình thức truyền nhiệt chủ yếu (hoặc duy nhất)

A. trong chất rắn là dẫn nhiệt 

B. trong chất lỏng là đối lưu

C. trong chất khí là bức xạ nhiệt 

D. trong chân không là bức xạ nhiệt

Lời giải chi tiết

Cách thức truyền nhiệt trong chất lỏng và chất khí gồm cả dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ nhiệt nhưng chủ yếu là đối lưu.

Chọn đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài