Bài 4 trang 144 SGK Vật lí 10

Nêu một ví dụ về sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng trong trường hợp vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu một ví dụ về sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng trong trường hợp vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Ví dụ về cung tên khi người chuẩn bị bắn (dương cung) và khi bắn cung:

+ Khi chuẩn dương cung => thế năng đàn hồi cực đại

+ Khi bắn cung => thế năng đàn hồi giảm => động năng tăng dần

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close