Câu 4 trang 14 SGK Tin học lớp 6

Theo em, tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit.

Quảng cáo

Đề bài

Theo em, tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit.

Lời giải chi tiết

Thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit vì:

+ Máy tính không hiểu ngôn ngữ tự nhiên nên không thể hiểu trực tiếp ngôn ngữ của con người.

+ Máy tính gồm các mạch điện tử chỉ gồm 2 trạng thái là đóng mạch và ngắt mạch.

+ Chỉ cần dùng 2 kí hiệu là 0 và 1 người ta có thể biểu diễn mọi thông tin trong máy tính, phù hợp với tính chất có 2 trạng thái của các mạch điện tử trong máy tính.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài