Quảng cáo
 • pic

  Câu 6 trang 68 SGK Tin học lớp 6

  Em đang soạn thảo một văn bản đã được lưu trước đó. Em gõ thêm được một số nội dung và bất ngờ nguồn điện bị mất. Khi có điện và mở lại văn bản đó, nội dung em vừa thêm có trong văn bản không? Vì sao?

 • pic

  Câu 1 trang 102 SGK Tin học lớp 6

  Hãy liệt kê một số hoạt động hằng ngày có liên quan đến soạn thảo văn bản của em và của các thành viên trong gia đình em.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 2 trang 101 SGK Tin học lớp 6

  Khởi động Word và khám phá cửa sổ của Word...

 • pic

  Câu 3 trang 102 SGK Tin học lớp 6

  Soạn thảo văn bản, lưu văn bản và kết thúc...

 • pic

  Câu 4 trang 102 SGK Tin học lớp 6

  Em đang soạn thảo một văn bản đã được lưu trước đó. Em gõ thêm được một số nội dung và bất ngờ nguồn điện bị mất...

Gửi bài Gửi bài