Quảng cáo
 • pic

  Câu 5 trang 91 SGK Tin học lớp 6

  Khoảng cách giữa hai đoạn văn bản liền nhau được xác định bởi các tham số nào của đoạn văn bản?

 • pic

  Câu 1 trang 126 SGK Tin học lớp 6

  Hãy chỉ ra các lựa chọn định dạng đoạn văn trên hộp thoại Paragraph tương đương với các lệnh của nhóm Paragraph trên dải lệnh Home.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 2 trang 126 SGK Tin học lớp 6

  Quan sát 2 kiểu định dạng của trích đoạn bài thơ Tre xanh trong hình dưới đây và nhận biết sự khác biệt giữa chúng...

 • pic

  Câu 3 trang 126 SGK Tin học lớp 6

  Hãy định dạng nhanh nhiều đoạn văn bản liên tiếp nhau bằng cách chọn đồng thời các đoạn văn cần định dạng...

 • pic

  Câu 4 trang 126 SGK Tin học lớp 6

  Em chỉ chọn một phần của đoạn văn bản và thực hiện một lệnh định dạng đoạn văn...

Gửi bài Gửi bài