Câu 4 trang 133 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 133 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Nấm sợi có thể sinh sản bằng các loại bào tử hữu tính nào ?

Lời giải chi tiết

Nấm sợi có thể sinh sản bằng bào tử hữu tính là bào tử tiếp hợp. Bào tử tiếp hợp được bao bọc bởi một vách dày, màu sẫm giúp chúng kháng được khô hạn và nhiệt độ cao.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài