Câu 3 trang 133 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 133 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy mô tả sự tạo thành bào tử hữu tính ở nấm men.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Sinh sản của vi sinh vật nhân thực

Lời giải chi tiết

Sự tạo thành bào tử ở nấm men:

Nấm men có thể sinh sản hữu tính. Khi tế bào lưỡng bội giảm phân, tạo thành 4 hoặc trên 4 bào tử đơn bội có thành dày bên trong tế bào mẹ.

Ở đa số nấm men, thành tế bào mẹ trở thành một túi (nang) chứa các bào tử. Khi túi vỡ, các bào tử được giải phóng; các bào tử đơn bội khác nhau về giới tính sẽ kết hợp với nhau tạo thành một tế bào lưỡng bội nảy chồi mạnh mẽ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài