Câu 2 trang 133 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 133 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Quá trình nảy chồi ở nấm men diễn ra như thế nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Sinh sản của vi sinh vật nhân thực

https://loigiaihay.com/sinh-san-cua-sinh-vat-nhan-thuc-c69a17135.html

Lời giải chi tiết

Quá trình nảy chồi ở nấm men:

Ở nấm men, chỉ một số sinh sản bằng cách phân đôi còn đa số sinh sản theo kiểu nảy chổi (nấm men rượu). Trên bề mặt tế bào mẹ xuất hiện một chồi, chồi lớn dần, nhận được đầy đủ các thành phần của tế bào rồi tách ra tiếp tục sinh trưởng cho đến khi đạt được kích thước của tế bào mẹ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài