Câu 4 trang 14 SGK Tin học lớp 8

Hãy cho biết các thành phần chính trong cấu trúc của chương trình

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết các thành phần chính trong cấu trúc của chương trình.

Lời giải chi tiết

Cấu trúc của chương trình gồm 2 thành phần chính

Phần khai báo thường dùng các câu lệnh dùng để :

+ Khai báo tên chương trình .

+ Khai báo các thư viện và một số khai báo khác

Phần thân của chương trình gồm các câu lệnh mà máy tính cần được thực hiện. Đây là phần bắt buộc phải có.

Phần khai báo có thể có hoặc không. Tuy nhiên nếu có phần khai báo thì nó phải đặt trước phần thân chương trình.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài