Câu 4 trang 13 SGK Tin học 11

Hãy cho biết các điểm khác nhau giữa tên dành riêng và tên chuẩn?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết các điểm khác nhau giữa tên dành riêng và tên chuẩn?

Lời giải chi tiết

Tên dành riêng được quy định dùng với ý nghĩa riêng xác định, người lập trình không được dùng với ý nghĩa khác.

Tên chuẩn được ngôn ngữ lập trình dùng với ý nghĩa nhất định nào đó, tuy nhiên người lập trình có thể khai báo và dùng chúng với ý nghĩa và mục đích khác.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài