Bài 4 trang 121 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 4 trang 121 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Một quả cầu treo ở đầu sợ dây, chuyển động không ma sát qua lại giữa hai vị trí A và B (hình H16.9). Xét khi quả cầu chuyển động từ A xuống đến C rồi  lên đến D và đéna B. Cho biết hai vị trí C và D có cùng độ cao. Chọn mốc tính độ cao ở vị trí O. Phát biểu nào sau đây về thế năng trọng trường của quả cầu là đúng ?

A. Do quả cầu luôn cao hơn mặt đất nên mọi vị trí của quả cầu đều có thế năng khác không.

B. Thế năng của quả cầu tại vị trí A và B có giá trị lớn nhất.

C. Tại C quả cầu đang đi xuống nên thế năng của quả cầu tại C lớn hơn tại D.

D. Tại D quả cầu đang đi lên  nên thế năng của quả cầu tại D lớn hơn tại C.

 

                                               

Lời giải chi tiết

Vì chọn gốc thế năng tại vị trí O nên thế năng tại O bằng không. Đáp án A sai.

Quả cầu ở vị trí A và vị rí B là vị trí cao nhất so với vị trí O nên thế năng tại A và B là lớn nhất. Đáp án B đúng

So với vị trí O thì vị trí C và D có cùng độ cao nên thế năng ở hai vị trí này là như nhau. Đáp án C, D sai.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close