Bài 2 trang 120 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 2 trang 120 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Thế năng trọng trường là gì ? Nêu đặc điểm của thế năng trọng trường.

Thế năng đàn hồi là gì ? Nêu đặc điểm của thế năng đàn hồi.

Động năng là gì ? Nêu đặc điểm của động năng.

Tổng thế năng và động năng của một vật được gọi là gì ?

Nêu ví dụ về một số vật trong cuộc sống có thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi, có động năng, có cả thế năng và động năng.

Lời giải chi tiết

Năng lượng của vật có được khi vật ở một độ cao so với mặt đất (hoặc so với một vị trí khác được chọn làm mốc) gọi là thế năng trọng trường. Vật có khối lượng càng lớn và ở càng cao thì thế năng trọng trường của vật càng lớn.

Đặc điểm của thế năng trọng trường:

- Khi vật nằm trên mặt đất thì thế năng trọng trường của vật bằng 0.

- Vật ở vị trí càng cao thì công mà vật có khả năng thực hiện được càng lớn và thế năng trọng trường của vật càng lớn.

- Vật có khối lượng càng lớn thì công mà vật có thể thực hiện được cũng càng lớn, nghĩa là thế năng trọng trường của vật càng lớn.

Năng lượng của vật có được khi vật bị biến dạng đàn hồi gọi là thế năng đàn hồi. Khi vật bị biến dạng đàn hồi, độ biến dạng của vật càng lớn thì thế năng đàn hồi của vật cũng càng lớn.

Đặc điểm của thế năng đàn hồi: khi lò xo bị biến dạng, độ biến dạng của lò xo càng lớn thì công mà lò xo có thể thực hiện được cùng càng lớn và thế năng đàn hồi của lò xo càng lớn.

Năng lượng của vật có được do vật chuyển động được gọi là động năng. Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng của vật càng lớn.

Đặc điểm của động  năng:

- Vật chuyển động có khối lượng càng lớn thì công mà vật có khả năng thực hiện được càng lớn và động năng của vật càng lớn.

- Vật chuyển động với tốc dộ càng lớn thì công mà vật có thể thực hiện được cũng càng lớn, nghĩa là động năng của vật càng lớn.

Tổng thế năng và động năng của vật được gọi là cơ năng.

Một vật có thể vừa có thế năng vừa có động năng.

Ví dụ:

+ Thế năng trọng trường: quả bóng rơi từ trên cao xuống đất

+ Thế năng đàn hồi: con lắc lò xo

+ Động năng: ô tô di chuyển trên đường cao tốc

+ Cả thế năng và động năng: quả bóng rơi xuống đất rồi nảy lên.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close