Bài 4 trang 114 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 4 trang 114 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Trong một lần bốn bạn Anh, Bảo, Cường, Dũng leo núi nhân tạo (hình minh họa H15.8), các số liệu được ghi nhận lại như sau:

Bạn

Khối lượng

Độ cao leo được

Thời gian thực hiện

Anh

40kg

6m

5 min

Bảo

40kh

8m

8 min

Cường

50kg

12m

10 min

Dũng

50kg

16m

15 min

Bạn có công suất thực hiện lớn nhất là:

A. Anh                              B. Bảo                  

C. Cường                          D. Dũng              

                                                                                        

Lời giải chi tiết

Công suất mà bạn Anh thực hiện được là: \({P_A} = {A \over t} = {{40.10.6} \over {300}} = 8W\)

Công suất mà bạn Bảo thực hiện được là: \({P_B} = {A \over t} = {{40.10.8} \over {480}} = 6,67W\)

Công suất mà bạn Cường thực hiện được là: \({P_C} = {A \over t} = {{50.10.12} \over {600}} = 10W\)

Công suất mà bạn Dũng thực hiện được là: \({P_D} = {A \over t} = {{50.10.16} \over {900}} = 8,89W\)

Như vậy công suất của bạn Cường là lớn nhất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close