Bài 8 trang 115 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 8 trang 115 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Một thác nước cao 60m, lưu lượng nước từ thác chảy xuống là 6000 m3 mỗi phút (hình minh họa H15.11). Trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3. Em hãy tính công suất của thác nước này.

                                        

Lời giải chi tiết

Công của thác nước thực hiện trong một phút là:

\(A = 6000.10000.60 = 3,6.10^9 J\)

Công suất của thác nước này là: \(P = {A\over t} = 60 MW\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Chủ đề 15: Công suất
Gửi bài