Câu 4 trang 10 Vở bài tập Địa lí 4

Giải bài tập Câu 4 trang 10 Vở bài tập Địa lí 4

Quảng cáo

Quan sát bảng số liệu trang 72 trong SGK rồi điền số và từ ngữ vào chỗ trống cho phù hợp.

Địa điểm

Nhiệt độ (oC)

Tháng 1

Tháng 7

Sa Pa (1570m)

9

20

a) Nhiệt độ tháng 1 ở Sa Pa là: ………………

b) Nhiệt độ tháng 7 ở Sa Pa là: ………………

c) Nhận xét về nhiệt độ ở Sa Pa: ………………

Trả lời:

a) Nhiệt độ tháng 1 ở Sa Pa là: 90C

b) Nhiệt độ tháng 7 ở Sa Pa là: 200C

c) Nhận xét về nhiệt độ ở Sa Pa:

Sa Pa có khí hậu mang tính ôn đới, mát mẻ

- Mùa đông lạnh, nhiệt độ hạ thấp dưới 100C;  mùa hè mát mẻ, nhiệt độ không vượt quá 200C.

- Biên độ nhiệt năm khá lớn (110C).

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close