Câu 1 trang 9 Vở bài tập Địa lí 4

Giải bài tập Câu 1 trang 9 Vở bài tập Địa lí 4

Quảng cáo

Quan sát hình 1 trang 70 trong SGK, hãy sắp xếp năm dãy núi chính ở Bắc Bộ theo thứ tự từ đông sang tây vào các chỗ trống sau:

Dãy ...........

Dãy ...........

Dãy ...........

Dãy ...........

Dãy ...........

Trả lời:

Dãy Đông Triều

Dãy Bắc Sơn

Dãy Ngân Sơn

Dãy Sông Ngâm

Dãy Hoàng Liên Sơn

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close