Câu 3 trang 10 Vở bài tập Địa lí 4

Giải bài tập Câu 3 trang 10 Vở bài tập Địa lí 4

Quảng cáo

Nối mỗi từ ở cột A với cụm từ thích hợp ở cột B để thể hiện đặc điểm của dãy Hoàng Liên Sơn.

Trả lời:

1 – g ; 2 – d; 3 – b; 4 – e;

5 – a; 6 – h; 7 – c.

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close