Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 103 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 103 VBT hoá 9.

Quảng cáo

Đề bài

Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ Tại đây

Lời giải chi tiết

- Những  công thức a), c), d) biểu diễn cùng một chất :rượu etylic C2H5OH

- Những công thức b), e) biểu diễn cùng một chất: đimetyl ete.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close