Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 103 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 103 VBT hoá 9.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trong hóa hữu cơ, ứng với mỗi công thức phân tử

A. Chỉ có một công thức cấu tạo

B. Có nhiều công thức cấu tạo

C. Có một hoặc nhiều công thức cấu tạo

D. Có hai công thức cấu tạo

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết công thức phân tử hợp chất hữu cơ Tại đây

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Câu 2

Ứng với công thức phân tử C3H8O có:

A. Một công thức cấu tạo

B. Hai công thức cấu tạo

C. Ba công thức cấu tạo

D. Năm công thức cấu tạo

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết công thức phân tử hợp chất hữu cơ Tại đây

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

3 công thức đó là:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close