Câu 32 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chiếc kim của bánh xe trong trò chơi “Chiếc nón kì diệu” có thể dừng lại ở một trong 7 vị trí với khả năng như nhau. Tính xác suất để trong ba lần quay, chiếc kim của ba bánh xe đó lần lượt dừng lại ở ba vị trí khác nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Chiếc kim của bánh xe trong trò chơi “Chiếc nón kì diệu” có thể dừng lại ở một trong 7 vị trí với khả năng như nhau. Tính xác suất để trong ba lần quay, chiếc kim của ba bánh xe đó lần lượt dừng lại ở ba vị trí khác nhau.

Lời giải chi tiết

Quay 3 lần nên không gian mẫu là \(7.7.7= 343\).

Chiếc kim của 3 xe đó lần lượt dừng lại ở 3 vị trí khác nhau, 3 vị trí này có thể sắp thứ tự nên là chỉnh hợp chập 3 của 7: \(A_7^3 = 210.\)

Vậy xác suất cần tìm là  \({{210} \over {343}} = {{30} \over {49}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close