Câu 30 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh có tên trong một danh sách được đánh số thứ tự từ 001 đến 199. Tính xác suất để 5 học sinh này có số thứ tự :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh có tên trong một danh sách được đánh số thứ tự từ 001 đến 199. Tính xác suất để 5 học sinh này có số thứ tự :

LG a

Từ 001 đến 099 (tính chính xác đến hàng phần nghìn);

Lời giải chi tiết:

Từ 001 đến 199 có 199 người nên số kết quả có thể là \(C_{199}^5.\)

Từ 001 đến 099 có 99 người nên số kết quả thuận lợi là \(C_{99}^5.\)

Xác suất cần tìm là \({{C_{99}^5} \over {C_{199}^5}} \approx 0,029.\)

LG b

Từ 150 đến 199 (tính chính xác đến hàng phần vạn).

Lời giải chi tiết:

Từ 150 đến 199 có 199-150+1=50 người nên số kết quả thuận lợi là \(C_{50}^5.\)

Xác suất cần tìm là \({{C_{50}^5} \over {C_{199}^5}} \approx 0,0009\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close