Bài 3 trang 58 SGK Vật lí 11

Trình bày các cách mắc nguồn điện thành bộ nguồn nối tiếp, và thành bộ nguồn song song.

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày các cách mắc nguồn điện thành bộ nguồn nối tiếp, và thành bộ nguồn song song. Trong từng trường hợp hãy viết công thức tính suất điện động của bộ nguồn và điện trở trong của nó. 

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Bộ nguồn nối tiếp gồm các nguồn \(( ℰ _1;r_1), ( ℰ _2;r_2)…… ( ℰ _n;r_n)\) ghép nối tiếp bằng cách ghép cực âm của nguồn điện trước được nối bằng dây dẫn với cực dương của nguồn điện tiếp sau tạo thành một dãy liên tiếp.

Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn :

\(ℰ _b= ℰ _1+ ℰ _2+…..+ ℰ _n\)

\(R_b=r_1+r_2+ ... +r_n\)

Trường hợp bộ nguồn gồm n nguồn giống nhau có cùng suất điện động ℰ và điện trở trong r ghép nối tiếp thì: \(ℰ_ b=n. ℰ\) và \(r_b=n.r\)

- Bộ nguồn song song là bộ nguồn n nguồn giống nhau, trong đó cực dương của các nguồn được nối với một điểm A và cực âm của các nguồn được nối vào cùng một điểm B.

Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn : \(ℰ_ b= ℰ\) và \(r_b=r/n\)

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 58 SGK Vật lí 11

  Giải bài 4 trang 58 SGK Vật lí 11. Một acquy có suất điện động và điện trở trong là ξ = 6v, r = 0,6 Ω...

 • Bài 5 trang 58 SGK Vật lí 11

  Giải bài 5 trang 58 SGK Vật lí 11. Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là:

 • Bài 6 trang 58 SGK Vật lí 11

  Giải bài 6 trang 58 SGK Vật lí 11. Trong mạch điện có sơ đồ như hình sau. hai pin có cùng suất điện động và điện trở trong là...

 • Bài 2 trang 58 SGK Vật lí 11

  Giải bài 2 trang 58 SGK Vật lí 11. Hãy trình bày các mối quan hệ trong đoạn mạch có chứa nguồn điện.

 • Bài 1 trang 58 SGK Vật lí 11

  Giải bài 1 trang 58 SGK Vật lí 11. Dòng điện chạy qua đoạn mạch chứa nguồn điện có chiều như thế nào?

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close