Câu 3 trang 54 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Trong một trường THPT, khối 11 có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong một trường THPT, khối 11 có \(280\) học sinh nam và \(325\) học sinh nữ.

LG a

Nhà trường cần chọn một học sinh ở khối 11 đi dự dạ hội của học sinh thành phố. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn ?

Phương pháp giải:

Công việc được thực hiện bằng hai cách, có thể chọn nam cũng có thể chọn nữ nên câu này ta dùng quy tắc cộng.

Lời giải chi tiết:

Chọn HS khối 11 có thể là nam hoặc nữ.

TH1: Chọn nam có 280 cách.

TH2: Chọn nữ có 325 cách.

Theo quy tắc cộng, nhà trường có: \(280 + 325 = 605\) cách chọn.

LG b

Nhà trường cần chọn hai học sinh trong đó có một nam và một nữ đi dự trại hè của học sinh thành phố. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn ?

Phương pháp giải:

Công việc chọn được thực hiện qua hai công đoạn là phải chọn được nam và nữ nên câu này phải sử dụng quy tắc nhân.

Lời giải chi tiết:

Chọn nam có 280 cách.

Chọn nữ có 325 cách.

Theo quy tắc nhân, nhà trường có: \(280 . 325 = 91 000\) cách chọn.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài