Câu 3 trang 32 Vở bài tập Lịch sử 4

Giải bài tập Câu 3 trang 32 Vở bài tập Lịch sử 4

Quảng cáo

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Em thích lễ nào nhà Lê đặt ra dưới đây?

☐ Lễ xướng danh

☐ Lễ vinh quy

☐ Lễ hội Nam Trì

Trả lời:

☒ Lễ vinh quy

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close