Câu 1 trang 31 Vở bài tập Lịch sử 4

Giải bài tập Câu 1 trang 31 Vở bài tập Lịch sử 4

Quảng cáo

Dựa vào SGK, hãy điền tiếp nội dung vào chỗ trống:

- Thời Lý, nhà nước lập Văn Miếu, mở Quốc Tử Giám để.......

- Thời Trần,......

- Thời Hậu Lê,.....

Trả lời:

- Thời Lý, nhà nước lập Văn Miếu, mở Quốc Tử Giám để làm trường đào tạo nhân tài.

- Thời Trần, tổ chức dạy học và thi cử bắt đầu có quy củ.

- Thời Hậu Lê, giáo dục phát triển, chế độ đào tạo thực sự được quy định chặt chẽ.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close