Câu 2 trang 31 Vở bài tập Lịch sử 4

Giải bài tập Câu 2 trang 31 Vở bài tập Lịch sử 4

Quảng cáo

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

a) Để lo cho việc giáo dục trong cả nước, nhà Hậu Lê đã làm gì?

b)  Nội dung học tập và thi cử dưới thời Hậu Lê là:

☐ Nho giáo

☐ Phật giáo

☐ Thiên Chúa Giáo

c) Bia đá dựng ở Văn Miếu để khắc tên tuổi người

☐ Đỗ cử nhân

☐ Đỗ tiến sĩ

☐ Đỗ tú tài

☐ Đỗ tiểu học

Trả lời:

a) Để lo cho việc giáo dục trong cả nước, nhà Hậu Lê đã làm gì?

☒ Lập Văn Miếu

☒ Mở trường Quốc Tử Giám

b) Nội dung học tập và thi cử dưới thời Hậu Lê là:

☒ Nho giáo

c) Bia đá dựng ở Văn Miếu để khắc tên tuổi người

☒ Đỗ tiến sĩ

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close