Câu 3 trang 287 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Gọi k là hệ số nhân nơtron, thì điều kiện cần và đủ để phản ứng dây chuyền có thể xảy ra là

Quảng cáo

Bài 3. Gọi k là hệ số nhân nơtron, thì điều kiện cần và đủ để phản ứng dây chuyền có thể xảy ra là

A. k < 1.               B. k = 1.              

C. k > 1.               D. \(k \ge 1\).

Giải

Chọn đáp án D : \(k \ge 1.\)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 56. Phản ứng phân hạch
Gửi bài