Câu 1 trang SGK 287 Vật Lý 12 Nâng cao

Sự phân hạch là sự vỡ của một hạt nhân nặng

Quảng cáo

Bài 1. Sự phân hạch là sự vỡ của một hạt nhân nặng

A. thường xảy ra một cách tự phát thành nhiều hạt nhân nhẹ hơn.

B. thành hai hạt nhân nhẹ hơn, do hấp thụ một nơtron.

C. thành hai hạt nhân nhẹ hơn và vài nơtron, sau khi hấp thụ một nơtron chậm.

D. thành hai hạt nhân nhẹ hơn, thường xảy ra một cách tự phát.

Giải

Sự phân hạch là sự phá vỡ một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ hơn và vài nơtron sau khi hấp thụ một nơtron chậm.

Chọn đáp án C.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 56. Phản ứng phân hạch
Gửi bài