Câu 2 trang 287 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Đồng vị có thể phân hạch khi hấp thụ một nơtron chậm là

Quảng cáo

Bài 2. Đồng vị có thể phân hạch khi hấp thụ một nơtron chậm là

A. \({}_{92}^{238}U.\)            B. \({}_{92}^{234}U.\)           

C. \({}_{92}^{235}U.\)            D. \({}_{92}^{239}U.\)

Giải

Chọn đáp án C : \({}_{92}^{235}U.\)

loigaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 56. Phản ứng phân hạch
Gửi bài