Câu 2 trang 287 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Đồng vị có thể phân hạch khi hấp thụ một nơtron chậm là

Bài 2. Đồng vị có thể phân hạch khi hấp thụ một nơtron chậm là

A. \({}_{92}^{238}U.\)            B. \({}_{92}^{234}U.\)           

C. \({}_{92}^{235}U.\)            D. \({}_{92}^{239}U.\)

Giải

Chọn đáp án C : \({}_{92}^{235}U.\)

loigaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 56. Phản ứng phân hạch
?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải