Câu 2 trang 287 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Đồng vị có thể phân hạch khi hấp thụ một nơtron chậm là

Quảng cáo

Đề bài

Đồng vị có thể phân hạch khi hấp thụ một nơtron chậm là

A. \({}_{92}^{238}U.\)            B. \({}_{92}^{234}U.\)           

C. \({}_{92}^{235}U.\)            D. \({}_{92}^{239}U.\)

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án C : \({}_{92}^{235}U.\)

Loigaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close