Câu 3 trang 23 Vở bài tập Lịch sử 4

Giải bài tập Câu 3 trang 23 Vở bài tập Lịch sử 4

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu việc làm để chứng tỏ nhà Trần rất quan tâm đến việc phát triển nông nghiệp và phòng thủ đất nước

- Chức quan trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điều

- Nhân dân

- Các vua nhà Trần

Lời giải chi tiết

- Chức quan trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điều: lập thêm Hà đê sứ để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điều.

- Nhân dân:

+ Cho đặt chuông lớn ở thềm cung điện để dân đến đánh khi có điều gì cầu xin hoặc bị an ức.

+ Trai tráng khỏe mạnh được tuyển vào quân đội, thời bình ở làng sản xuất, thời chiến tham gia chiến đấu.

- Các vua nhà Trần:

+ Đặt lệ nhường ngôi sớm cho con và tự xưng Thái thượng hoàng, cùng trông nom việc nước.

+ Vua, quan cùng nắm tay nhau, hát ca vui vẻ.

+ Chú ý xây dựng lực lượng quân đội.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close