Câu 2 trang 22 Vở bài tập Lịch sử 4

Giải bài tập Câu 2 trang 22 Vở bài tập Lịch sử 4

Quảng cáo

Điền các từ ngữ: đến đánh, đặt chuông lớn, oan ức, cầu xin, các quan, vua vào chỗ trống của các câu ở đoạn văn sau cho thích hợp.

Vua Trần cho ………… ở thềm cung điện để dân ………… khi có điều gì ………… hoặc …………… Trong các buổi yến tiệc, có lúc …………… và ………… cùng nắm tay nhau, hát ca vui vẻ.

Trả lời:

 Vua Trần cho đặt chuông lớn ở thềm cung điện để dân đến đánh khi có điều gì cầu xin hoặc bị oan ức. Trong các buổi yến tiệc, có lúc vua các quan cùng nắm tay nhau, hát ca vui vẻ.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close