Câu 3 trang 197 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng

Quảng cáo

Bài 3. Sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng

A. Xảy ra với mọi chất rắn, lỏng , hoặc khí.

B. Chỉ xảy ra với chất rắn và lỏng.

C. Chỉ xảy ra với chất rắn.

D. Là hiện tượng đặc trưng của thuỷ tinh.

Giải

Sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng xảy ra với mọi chất rắn, lỏng hoặc khí.

Chọn đáp án A.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài