Câu 2 trang 197 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Khoảng cách i giữa hai vân sáng

Quảng cáo

Bài 2. Khoảng cách \(i\) giữa hai vân sáng, hoặc hai vân tối liên tiếp trong hệ vân giao thoa, ở thí nghiệm hai khe Y - âng, được tính theo công thức nào sau đây ?

A.\(i = {{\lambda a} \over D}\).                   B.\(i = {{\lambda D} \over a}\).                 

C.\(i = {{aD} \over \lambda }\).                  D.\(i = {\lambda \over {aD}}\).

Giải

Chọn đáp án B : \(i = {{\lambda D} \over a}\).  

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài