Câu 3 trang 137 SGK Công Nghệ 7

Nước nuôi thuỷ sản có những tính chất hoá học nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Nước nuôi thuỷ sản có những tính chất hoá học nào ?

Lời giải chi tiết

Nước nuôi thủy sản có những tính chất hóa học sau:

- Các chất khí hòa tan (Khí oxi, cacbobnic).

- Các muối hòa tan (Đạm nitrat, lân, sắt,…).

- Độ pH (độ pH từ 6 – 9 là phù hợp).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close