Câu 4 trang 137 SGK Công Nghệ 7

Trong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Trong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào ? 

Lời giải chi tiết

Trong nước nuôi thuỷ sản có nhiều sinh vật sống : Thực vật thuỷ sinh gồm sinh vật phù du và thực vật đáy 

Ví dụ : Tảo khuê, tảo dung, tảo 3 góc,  bọ kiếm gân, trùng 3 chi, rong mái chèo, rong tôm, ấu trùng muỗi lắc, ốc, hến 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close